Introductie

Veertig jaar geleden werden er twee japanse zaterdagscholen gesticht: een in Den Haag en een in Rotterdam. In 1996 zijn deze twee scholen samengegaan in de Haags-Rotterdamse Japanse Zaterdagschool. In 2003 is de school verhuisd naar zijn huidige locatie, bij de Rotterdamse Japanse (voltijd) school; wij huren dit gebouw op zaterdag van hen. Wij geven de kinderen elke zaterdag zowel japans als rekenen/wiskunde. De school wordt gesteund door de japanse overheid, japanse bedrijven in Nederland en uiteraard door de ouders.

Op onze school werken wij als leerlingen, docenten en ouders samen om onze school steeds te verbeteren. Hierdoor hebben wij een enthousiaste vriendelijke en vertrouwde sfeer waar wij trots op zijn.

Wij hebben naast onze reguliere activiteiten ook verschillende clubs en evenementen; de sportdag met alle japanse scholen in Nederland, de toneel- en overige kunstvoorstelling, de Zaterdagschoolclub, en het mochifeest. Door deze activiteiten worden de kinderen vertrouwd met verschillende aspecten van de japanse cultuur, en leren zij elkaar beter kennen.

Wij raden onze leerlinen aan om deel te nemen aan examens engels, kanjiëxamens en aan competities zoals essaywedstrijden, schilder- en tekenwedstrijden en calligrafiecompetities. Veel van onze leerlingen halen deze examens en behalen hiervan certificaten.

Elke zaterdag komen kinderen met verschillende achtergronden bij elkaar en leren. Wij zien dat zij elkaar goed leren kennen en elkaar ondersteunen in hun leren en als vrienden. Wij hopen kinderen een kijk op de wereld en een open vizier te geven, zodat zij internationaal actief en succesvol kunnen zijn. Onze school blijft zich ontwikkelen, en wij hopen dat u en uw kinderen daar deel van uit willen maken.